จงกระหาย

bestword_nov-27

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

ความอดทน

bestword_nov-26__31

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอก

bestword_nov-25__30

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

มนุษย์เกิดมาไม่มีใคร

bestword_nov-24__29

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

ผมจะก้าวหน้าไปสักก้าว

bestword_nov-23__28

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

จงเดินไปหาภูเขา

bestword_nov-22__27

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

กินข้าวต้องเร็ว

bestword_nov-21__26

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

ควรให้ความสำเร็จ

bestword_nov-20__25

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

ไม่ได้มองและจำกัดตัวเอง

bestword_nov-19__24

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

คุณธรรมน้ำมิตร

bestword_nov-18__23

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google" counters=0 style="button" template="jumbo-retina" facebook_text="Facebook" twitter_text="Twitter" google_text="Google" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="100"]

Trending

Most Discussed

Good Taste

ลดอัตราภาษีเพื่อความสมดุลและเสมอภาค

การปรับโครงสร้างภาคการผลิตเพื่อรับ AEC

ข้อมูลรายได้ต่อหัว,สัดส่วนอายุ,โครงสร้างประชากรใน AEC