โครงการฝึกอบรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ และแฟชั่นจังหวัดน่าน

120x240-3

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ และแฟชั่นจังหวัดน่าน

เอกสารเพิ่มเติม

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายในการสัมมนา มีการออกบูธหน่วยราชการ คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ การเงิน การตลาด สาธิต การจำหน่ายสินค้า
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ที่มา : https://www.dip.go.th

Previous ArticleNext Article