โครงการฝึกอบรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) | 3D Printing กับการลดต้นทุนจากการผลิต ในยุค Industry 4.0

ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกับ 3D Printing ช่วยท่านได้อย่างไร
3D Printing ช่วยท่าน ลดเวลา ลดของเสีย ได้อย่างไรในภาคอุตสาหกรรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
3D Printing กับการลดต้นทุนจากการผลิต
ในยุค Industry 4.0

ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ห้อง meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงานพบกับวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 3D  Printing 

 

:::สมัครออนไลน์::: | :::กำหนดการ::: | :::ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม:::

ติดต่อได้ที่ คุณอรพรรณ 02-345-1052 e-mail  : orapant@off.fti.or.th

ที่มา : http://www.fti.or.th/

Previous ArticleNext Article