ข่าวจากภาครัฐ, ปฏิทินงานแสดงสินค้า

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมออกบูทงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 26 (Gift Fair 2016)

S__20660244

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมออกบูทงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก

ครั้งที่ 26 (Gift Fair 2016)   ระหว่างวันที่  2 – 11 ธันวาคม 2559   ณ  บริเวณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ถ.ทุ่งโฮเต็ล จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้งาน Gift Fair เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา ผู้ประกอบการ และการพัฒนาด้านการตลาด ตลอดจนเผยแพร่งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม

ในครอบครัวของกลุ่มผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม

ของขวัญของที่ระลึก ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 400 บูธ สินค้า

ภายในงานประกอบด้วยสินค้านับหมื่นรายการ หลากปลายประเภทสินค้า อาทิเช่น กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค เครื่องประดับ และของใช้ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5330-4346-7 , 089 -7009970  

โทรสาร 053 -246-353    E – mail : ftichiangmai@gmail.com             

  **  หมดเขตรับสมัคร วันที่  11 พฤศจิกายน  2559   ในวันเวลาราชการ  **

และ ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. 

ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  (ประตูอาคารโรงงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 )

และในเว็บไซต์สภาฯ  http://www.chiangmaiindustry.org

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร Gift-Fair 2016

รายละเอียดงาน Gift-Fair

Previous ArticleNext Article