ข่าวสารด้านการเงิน

สินเชื่อ TMB SME 3 เท่า พร้อมเพิ่ม (TMB)

1225_hilight_th_160921023758

 

  • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
  • เมื่อนำลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เครื่องจักรมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับ TMB ให้วงเงินเพิ่มอีก 10%
  • วงเงินส่วนเพิ่มจากการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง มีโอกาสรับเงินทุนเพิ่มได้อีก แค่เดินบัญชีสม่ำเสมอกับ TMB

หมายเหตุ : รับเงินภายใน 15 วันทำการ (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด)
ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (วงเงินโอดี)
  • วงเงินกู้ระยะยาว

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • เงินกู้ระยะยาว สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้และประเภทของหลักประกัน
Previous ArticleNext Article