ข่าวสารด้านการเงิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

sme-business-expansion-business-installment-loan-masthead

สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับท่านเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต หรือการตกแต่งอาคารสำนักงาน ด้วยขั้นตอนการอนุมัติที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

คุณขยายกิจการ เราเตรียมเงินทุนไว้ให้

เงินกู้ที่พร้อมอนุมัติให้กับธุรกิจของท่านโดยไม่ต้องมีเงินฝากเป็นหลักประกัน หรือมีเงินฝากเป็นหลักประกันบางส่วน

สะดวกทุกขั้นตอน
  • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 6 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ไม่ต้องมีเงินฝากเป็นหลักประกัน และ 10 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันบางส่วน*
  • อนุมัติวงเงินกู้ภายใน 4 วันทำการ**
  • ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนได้สูงสุดถึง 60 เดือน*
  • คำนวนดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • อำนวยความสะดวกโดยการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของท่านที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ทุกธนาคาร
  • ชำระคืนเป็นเงินสดได้ที่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เอ็มเพย์ สเตชั่น (เอไอเอส/เทเลวิส) หรือ ศูนย์บริการทีโอที (จัสเพย์) เทสโก้โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ
คุณสมบัติง่ายๆ***
  • เพียงท่านเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
  • มียอดขายสุทธิต่อปีตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป
  • ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมายเหตุ:

* ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและจำนวนเงินฝากประจำที่ค้ำเป็นหลักประกัน

** สำหรับผู้ขอกู้ที่มีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

*** การพิจารณาและอนุมัติการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนดไว้

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจ แผนกสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โทร 1595 กด 15

อ้างอิง : https://www.sc.com/th/business-banking-sme/business-expansion-business-instalment-loan.html

Previous ArticleNext Article