โครงการฝึกอบรม

เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน 1

“ขอเชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางนี้… อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด”

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักธุรกิจด้านอาหารและธุรกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมการอบรม
‘การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน 1

(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs: NSITE)’
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลากหลายหัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ที่การันตีได้ว่า

ท่านจะได้รับทั้งองค์ความรู้และสิทธิประโยชน์มากมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น

หรือสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
1. คุณภัสชา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(โทรศัพท์ 053-942-088 ต่อ 309)
2. คุณนิภาวดี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(โทรศัพท์ 053-304346-7)

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

Previous ArticleNext Article