ข่าวจากภาครัฐ

ประชุม กกร. เดือนพฤศจิกายน 2559

11456_739

ประชุม กกร. มีความเห็นว่า ภาวะเศรฐกิจโลกยังมีความเปราะบางสูง โดยมีการประเมินโดย IMF ว่าเศรษฐกิจหลักหลายแห่ง เช่น สหภาพยุโรป จีน เยอรมนี สหราชอาณาจักร เป็นต้น จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในปี 2560 และมีเพียงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะขยายตัวดีขึ้น โดยในระยะใกล้นี้ ต้องติดตามการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายของธนาคารสหรัฐ(เฟด) และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน2559 ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับตัวของตลาดการเงินโลก

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมนั้น แม้ว่าจะมีปัจจัยกระทบในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถรักษาการขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการส่งออกที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริโภคภาคครัวเรือนที่ได้รับแรงหนุนจากรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับแรงขับเคลื่อนหลักด้านการใช้จ่ายของภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ยังคาดว่าจะขยายตัวแม้อาจได้รับผลกระทบชั่วคราวจากมาตรการจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยว กกร. จึงยังคงกรอบประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ 3.3-3.5 ในปี 2559 และ 3.5-4.0 ในปี 2560

ขณะที่ภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวโดยเฉพาะในหมวดอาหารและสินค้าการเกษตรบางรายการ กกร. จึงปรับประมาณการส่งออกในปี 2559 จาก -2.0 ถึง 0.0% เป็น -1.0 ถึง 0.0% ในปี 2560 ยังมองกรอบขยายตัวที่0.0 ถึง 2.0% ตามเดิม

อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะทยอยปรับตัวขึ้น และมีผลต่อการเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในช่วงข้างหน้า จึงคาดว่า ธปท. คงจะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บทบาทการกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความจำเป็นจะมาจากการลงทุนและการออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐเป็นหลัก

เศรษฐกิจภูมิภาคมีการปรับตัวดีขึ้น ผ่านการเร่งรัดการลงทุนของภาครัฐและการท่องเที่ยวขยายตัวดีในแทบทุกภาค (มีการฟื้นตัวโดดเด่นในภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยรวมมีการขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังไม่มีการขยายตัวอย่างเด่นชัด แม้ว่าเศรษฐกิจทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อาจทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นัก ภาครัฐจึงควรเร่งฟื้นตัวด้วยการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

อ้างอิง http://www.fti.or.th
Previous ArticleNext Article