โครงการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ” ในวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2559

14591588_1631995940426766_7224361898975056920_nส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
>>ขอเชิญ <<
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. บุคลากรในบริษัท หรือประชาชนทั่วไป
3. ผู้ที่มีความสนใจในการฝึกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

***ใบสมัคร***
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator “
>>ในวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. <<
ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
คุณรุ้งประภา โทร. 02-367-8181-8182 , 02-367-8190
ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล : ppid.packaging@gmail.com


**รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2559 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

 

Previous ArticleNext Article